Berg och anläggning Arenastaden (Södra Hagalund)

Upphandling

Uppdragsnamn
3717 Berg och anläggning Arenastaden – Södra Hagalund
Beläget
Stockholm-Solna
Beställare
Region Stockholm, Folkbro AB är konsult till Gülermak-OHLA JV
Uppdragstid
Dec. 2021 till feb. 2022
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt TFI. Tid-och produktionsplanering.
Projektkostnad
Ca. 1 600 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Objektet avser utförande av berg- och anläggningsarbeten för två tunnelbanestationer med tillhörande servicetunnel och spårtunnlar (Arenastaden och Södra Hagalund) med två uppgångar vardera samt en arbetstunnel (Arenastaden) och fyra ventilationsschakt. Projekt består av tre entreprenader. Dessa tre entreprenader, 3712 Berg och anläggning Södra Hagalund, 3713 Berg och anläggning Arenastaden samt 3716 Arbetstunnel Arenastaden, ca. 2400 meter spår-och servicetunnlar samt 340 m arbetstunnel. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, bergförstärkning och tätning genom injektering för tunnlar, spontning och grundförstärkning samt Betongkonstruktioner, Mark- och VA-arbeten.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/arenastaden/
Arbetsprov tillgängligt
Ja