Kursprogram

Program

Kursdag 1
09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Ordföranden hälsar välkommen till korsen
09:40 Grunder för LCC-analys

 • Bakgrund, syfte & mål
 • LCC-analys villkor och metoder (NPV, kontinuerlig NPV och EAC)
 • (NS, OL, lån, oändlig livslängd alternativ)
 • Praktiska LCC-analys exempel från verkliga livet
 • Infrastruktur livscykel: Planerings/Byggprocessen
 • LCC-analys tillämpningar och implementering för broar och vägar
 • Hur uppnår man den samhällsekonomiskt bästa lösningen?
 • Hur optimerar och utvärderar man olika strategier?

Mohammed Safi, LCC-analys expertkonsult, FOLKBRO

10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Ekonomi och marknadsbegränsningarHåkan Sundquist, Professor.

KTH, Stål- och brobyggnad.

11:45 Uppföljning av Trafikverkets senaste krav angående LCC-analys av broar och vägar och hur detta kravet kan uppfyllas.
12:30 Lunch
13:30 Nödvändiga verktyg för LCC-analys

 • BaTMan
 • WebHybris
 • Excel (Dataanalys -pivot tabeller)
 • Praktisk kunskap om hur kan man dra nytta av BaTMan vid LCC-analys för broar
 • Upphandlingsstrategier och konsekvenser

Mohammed Safi, LCC-analys expertkonsult, FOLKBRO

14:30 LCC mervärde analysmetod

 • LCC mervärde analysmetod
 • Bro livscykel åtgärder
 • Begränsningar för Bridge Investment
 • Hur hanterar vi detta idag?
 • Kan vi göra det bättre?
 • Övervaka/mäta
 • Hur ser framtiden ut?

Mohammed Safi, LCC-analys expertkonsult, FOLKBRO

15:15 Eftermiddagskaffe
15:45 LCC för Järnvägsbron över Huvudnäskanalen: Ska bron repareras eller bytas ut?Mohammed Safi, LCC-analys expertkonsult, FOLKBRO
16:45 Tid för frågor
17:00 Ordförande sammanfattar dagen
Vad
Kurs: Livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) av Broar och Vägar
När
Meddelas senare
Var
Stockholm – Lindhagen konferens, Lindhagensgatan 126

LCC-kurs

LCC-analys av Broar och Vägar

Behovet av att integrera LCC-analys i beslutsprocesser har bekräftats av upphandlare och förvaltare av infrastruktur över hela världen. Svenska trafikverket är en av dessa aktörer som tidigt integrerade LCC-analys i regler och rutiner för planering förvaltning av broar och vägar.

Under kursen får du grundläggande kunskaper om LCC-analys inom planering, byggnation och förvaltning av infrastruktur. Flera verkliga fallstudier presenteras där träning i att använda verktyg som infraLCC och BaTMan ges.

Kursmål:

 • Ökad kunskap om LCC-analys för investering, drift och underhåll av broar och vägar
 • Kunskap samt uppföljning av Trafikverkets senaste krav angående LCC-analys av broar och vägar och hur detta kravet kan uppfyllas.
 • Praktisk kunskap om hur kan man dra nytta av BaTMan (förvaltningssystem för broar och tunnlar) vid LCC-analys för broar
 • Praktisk kunskap om LCC-analys för verkliga fallstudier vid ny-investering och underhåll av broar och vägar.
 • Erfarenhet om användning av LCC-analys verktyg (infraLCC)

Notering

Denna kurs är en uppdaterad version av kursen som ges till vissa specialister på Trafikverket under 2012/2013.


Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar, infraLCC fördjupningspass, övningar samt en projektuppgift. Teorier och metoder för LCC-analys vid planering, investering, reparation och uppgradering av broar och vägar. Kursen behandlar  tillämpningar av LCC-analys i samtliga projektskeden.

[su_divider top=”no”]

Akademin

FOLKBRO erbjuder moderna och flexibla utbildningslösningar inom LCC-analys.

Vår dagliga kontakt med experter och yrkesverksamma inom bygg- och anläggningsbranschen ger oss möjlighet att utveckla kurser som  håller högsta kvalitet. Vår kurs i LCC-analys bygger på erfarenheter från de allra bästa i branschen.

Tre goda skäl att välja FOLKBRO LCC-analys kurser:

 1. Våra kurser förmedlar alltid relevant och högaktuell information
 2. Våra kurser ger dig försprång och konkurrensfördelar på marknaden
 3. Våra kurser är ett utmärkt forum för att nätverka och knyta kontakter