Norrbotniabanan Dåva-gryssjön Project

Norrbotniabanan is a planned coastal railway between Umeå and Luleå, which allows for several positive social development effects. For Sweden as a whole and the region. At the moment, a planning work is under way for the project’s various sections.

Client Trafikverket- Swedish Transport Administration
Project Budget ~ 8 000 million SEK
Role Cost-estimation and LCC-analysis responsible
About Project Norrbotniabanan är en stor investering för samhället och stärker näringslivets konkurrenskraft. Den nya banan kan minska företagens transportkostnader med upp till 30 procent. En sådan effektivisering får inte bara genomslag i norr utan också i resten av landet eftersom mer än hälften av den tunga godstrafiken kommer från norr med sin destination i söder. Många av de råvaror som transporteras från norr förädlas i andra delar av landet till några av våra mest lönsamma exportprodukter. På grund av Stambanan genom Övre Norrlands många gånger kurviga och backiga profil, kan inte godstransporterna här uppe bedrivas lika effektivt som i andra delar av landet. En ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå ger möjlighet till både tyngre och längre tåg. Nya möjligheter Persontrafiken i området kan utvecklas. Den regionala persontrafiken mellan Umeå, Skellefteå, Piteå och Luleå kan utökas och ny trafik kan tillkomma. Med moderna tåg kan restiderna halveras. Stationslägen i tätorterna ger helt nya möjligheter för exempelvis dagliga pendlingsresor till och från jobb eller studier. Persontrafiken kan komma att bestå av såväl kortare snabba tåg som stannar på såväl större som lite mindre orter, och tåg med högre topphastighet som kör längre sträckor och inte stannar på mindre orterna. Långsiktigt bra och hållbart projekt Norrbotniabanan är en stor investering för samhället. Trafikverket beräknar kostnaden för projektet till att bli cirka 29 miljarder kronor i 2013 års prisnivå. Trafikverket tycker, trots den stora investeringen som det innebär, att projektet är en nyttig investering på lång sikt. Nyttan för industrins transporter, kopplingen till internationella transportkorridorer från Barenstregionen ned till kontinenten och möjligheterna till helt nya persontrafikskoncept, pekar mot att det är ett långsiktigt bra och hållbart projekt att satsa på.