LIVSCYKELKOSTNADSANALYS (LCC-ANALYS)

VI GÖR LCC-ANALYS FÖR ALLA TYPER AV
INFRASTRUKTUR & KONSTRUKTIONSEMEMET

BROAR & TUNNLAR

VÄGAR & JÄRNVÄGAR

FASTIGHETER

BELYSNING & RÄCKE

BELÄGNING & PLATTOR &MARKSTEN

MÄLNING & MARKERING

VI UTFÖR LCC-ANALYS I ALLA LIVSCYKELSSKEDEN

ÅTGÄRDSVALSSTUDIER

VÄGPLAN/ JÄRNVÄGSPLAN

SAMRÅDSUNDERLAG

SAMRÅDSHANDLING

GRANSKNINGSHANDLING

FASTSTÅLLELSEHANDLING

BYGGHANDLING

UPPHANDLING

ANVÄND , DRIFT & UNDERHÅLL

VI HJÄLPER TILL ATT IDENTIFIERA LÖSNINGAR SOM ÄR MEST:

KOSTANDSEFFEKTIVA

MILJÖVÄNLIGA

HÅLLBARA

LCC-ANALYS UTBILDNING

VI UTBILDAR & TRÄNAR I LCC-ANALYS

FOLKBRO - FRÅN TEORI TILL ÖVNING

VÅRA TJÄNSTER

FOLKBRO tillhandahåller livscykelkostnadsanalys

(LCC-analys) konsulttjänster inom alla livscykelfaser

av infrastruktur såsom broar, vägar, tunnlar mm,

och kunstrktionselent t.ex. beläggning, marksten, belysning och räcke.

VÅR ÄRA

FOLKBRO

Har äran att utveckla

livscykelkostnadsanalys tänka

Igenom internationell

publicering.

Vår VISION

FOLKBRO ska inom områdena LCC-analys utvecklas

till en av de ledande leverantörerna av kvalificerade

konsulttjänster och programvaror i världen samt

framstå som marknadens självklara val inom dessa områden.

Vad är livscykelkostnadsanalys (LCC-analys)?

VI UTFÖR LCC-ANALYS I ALLA LIVSCYKELSSKEDEN

 • FÖRSTUDIE
 • VÄGUTREDNING
 • ARBETSPLAN
 • UTFORMNING OCH PROJEKTERING
 • SYSTEMHANDLING
 • FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
 • ANBUDSUTVÄRDERING

Om FOLKBRO

VI UTFÖR LCC-ANALYS FÖR ALLA TYPER AV
INFRASTRUKTUR OCH KONSTRUKTIONSELEMENT
FOLKBRO erbjuder livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) konsulttjänster inom alla livscykelfaser av infrastruktur såsom broar, vägar, tunnlar mm, och kunstrktionselent t.ex. beläggning, marksten, belysning och räcke.
FOLKBRO har äran att samarbeta i genomförandet av LCC-anayls.
FOLKBRO är en oberoende, tvärvetenskaplig firman ingenjörer involverade i planering, projektering, övervakning, projektledning och helhetsåtaganden. Företaget erbjuder ett brett utbud av civila, strukturella och tekniska tjänster genom hela livscykeln för infrastrukturutveckling. Vårt mål är att vara Nordens ledande företag inom professionell LCC-analys… Mer

 • BROAR OCH TUNNLAR

 • VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR

 • BOSTADSFASTIGHETER

 • BELYSNING OCH RÄCKE

 • BELÄGGNING OCH MARKSTEN

Nyheter & Pågående Uppdrag

LCC intensiv utbildning kurs planeras snart, kontakta info@folkbro.com för mer information.