Vandringshinder Fisk

Uppdragsnamn
Upprättande av förfrågningsunderlag och miljöhandlingar för utförande-entreprenad för projekt Vandringshinder Fisk
Vilhelmina Kommun
Beställare
Huvudbeställare är Trafikverket. Vi jobbar som underkonsulter med VR-Infrapro
Ellinor Sangberg-Karlsson
ellinor.sangberg-karlsson@vrinfrapro.se
Uppdragsledare | Infrapro | Design & Consulting
+46 70 610 73 65
Uppdragstid
Maj 2018 – Maj 2019
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, LCC-analys
Projektkostnad
ca. 20 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Uppdraget består av LCC-analys och anläggningskostnadskalkyl för tre objekt för olika platser  i norra Sverige. Steg 1, LCC-analys utfördes för att jämföra fem brolösningar, och i nästa MAP-kalkyl används för att prissätta färdigt MF av den valda lösningen utifrån steg 1. Åtgärder omfattar ersättning av befintliga broar och ombyggnation av befintliga vägar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Trafikverkets arbetssätt gällande underlagskalkyler och kalkyl-PM. God erfarenhet av kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna underlagskalkyler och kalkyl-PM.
Länk till projekt
Arbetsprov tillgängligt
Ja