FOLKBRO i rader

FOLKBRO är ett oberoende, tvärvetenskapligt konsultteknikföretag som arbetar med utredning, planering, design, genomförande, projektledning och övergripande projektstyrning.

Vi gör kostnadsberäkningar, livscykelkostnadsanalyser (LCC-analyser) för alla typer av bygg- och infrastrukturprojekt, byggmaterial och industriella alternativ. Våra tjänster täcker alla projekt / produktens livscykelfaser (från planering till produktion och drift).

Vi utför också klimatkalkyl- / miljöberäkning, livscykelanalys (LCA), masshanteringsanalys, samlad effektbedömning, samhällsekonomisk kostnads-nytto-analys och osäkerhetsanalyser enligt den successiva metoden för infrastrukturprojekt.

Vi hjälper våra kunder att bli mer kostnadseffektiva och mer miljövänliga, helt enkelt hjälper våra kunder att bli mer hållbara!

Vårt mål är att vara Nordens ledande företag inom professionell kostnadsberäkning, LCC-analys och klimatkalkyl.