Roslagsbanans utbyggnad (Stockholms län)

Systemhandling, bygghandling

Uppdragsnamn
Roslagsbanans utbyggnad, Stockholms Östra-Kårsta
Beläget
Stockholm
Beställare
Region Stockholm, Trafikförvaltningen
Uppdragstid
Jun. 2021 till juli 2022
Roll/Uppgift
Teknikansvarig klimatkalkyl
Uppdragsbeskrivning
I Roslagsbanans utbyggnad har Region Stockholm byggt cirka 22 kilometer dubbelspår där tågen nu kan mötas. Region Stockholm rustar upp stationer, förbättrar bullerskydd, tillgänglighet och säkerhet längs hela banan. Region Stockholm byggt en helt ny depå i Molnby i Vallentuna. Samtidigt rustar Region Stockholm depåerna i Mörby samt Stockholms östra där dagens tåg står när de inte är ute på banan.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Klimatpåverkan och Klimatkalkyl, PM reducerad klimatpåverkan.
Länk till projekt
https://www.regionstockholm.se/roslagsbanan
Arbetsprov tillgängligt
Ja