Folkbro AB genomför kostnadskalkyler och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) för alla typer av byggprojekt, byggmaterial och produkter. Våra tjänster täcker alla projektlivscykelfaser (från planering till avveckling).

Vi utför även klimatkalkyler, masshanteringsanalys, samlad effektbedömning och osäkerhetsanalyser enligt successivmetoden för infrastrukturprojekt. Vi hjälper våra kunder att bli mer kostnadseffektiva och miljövänligare, helt enkelt att bli mer hållbara!

Genom vårt kontor i Stockholm har vi tillgång experter inom Fastigheter och Hållbara Städer