Vår verksamhetsidé

Värdet, resultatet av våra kostnadsberäkningstjänster är betydande inom samhällsbyggnads och investeringsprocessens samtliga skeden från idé till gestaltningsstadier till garantiskedets utgång.

Våra tjänster behövs för kontroll och styrning av ekonomiska utfall inför, under och efter genomförande av stora eller komplexa bygganläggningsprojekt.

Våra uppdrag skall oftast fortsätta i beställarens projekt, med upprättande av ”kontrollkalkyler” och rådgivning, genom hela projektets livslängd för att säkerställa projektets mål och effektmål.