Järla T-bana anläggningsarbeten

Projektskede: Upphandling

Uppdragsnamn
Anläggningsentreprenad (Nr. 8715) Järla T-bana
Beläget
Stockholm-Nacka
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB
Uppdragstid
Sep. 2021 till dec. 2021
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument.
Projektkostnad
Ca. 650 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet avser utförande av berg och anläggningsarbeten, vilka omfattar ca 1150 meter spår och servicetunnel. I projektet ingår även utrymmen för station Järla, vilket innefattar plattformsrum omfattande en sträcka av ca 230 meter, teknikutrymmen, biljetthall, en entré, ett ventilationsschakt samt ett rulltrappsschakt med mellanplan. I en förberedande entreprenad byggs en arbetstunnel. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, bergförstärkning och tätning genom injektering för tunnlar, spontning och grundförstärkning samt Betongkonstruktioner, Mark- och VA-arbeten.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/nacka/jarla/
Arbetsprov tillgängligt
Ja