Folkbro AB tar fram kostnadskalkyler och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) för alla typer av byggprojekt, byggmaterial och produkter. Vi hjälper våra kunder att bli mer kostnadseffektiva och miljövänligare, helt enkelt hjälper dem att bli mer hållbara.

Tidsplanering
Kalkyl, kostnadsberäkning
Produktionsbeskrivning
Masshanteringsanalys
LCC kalkyl, Livscykelkostnadsanalys, LCC-analys
Klimatkalkyl, LCA, Livscykelanalys, miljökalkyl
Kostnadsbedömning & Grov kostnadsindikation
LCC-undervisning & implementering
Osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen

FOLKBRO AB

FOLKBRO AB säkerställer effektiv implementering och användning av LCC-analys i alla investeringsaspekter, och därigenom säkerställer kostnadsbesparing i alla projektskeden.

Vi utför även klimatkalkyler, masshanteringsanalys, samlad effektbedömning och osäkerhetsanalyser för infrastrukturprojekt. Våra tjänster täcker alla projektlivscykelfaser (från planering till avveckling).

Vi hjälper våra kunder att bli mer kostnadseffektiva och miljövänligare, helt enkelt hjälper dem att bli mer hållbara.