VI GÖR LCC-ANALYS FÖR ALLA TYPER AV
INFRASTRUKTUR & KONSTRUKTIONSSEGMENT

BROAR & TUNNLAR

VÄGAR & JÄRNVÄGAR

FASTIGHETER

BELYSNING & RÄCKE

BELÄGNING & PLATTOR &MARKSTEN

MÅLNING & MARKERING

VI GÖR LCC-ANALYS FÖR ALLA TYPER AV
INFRASTRUKTUR & KONSTRUKTIONSSEGMENT

VÄGAR & JÄRNVÄGAR

BROAR & TUNNLAR

FASTIGHETER

BELYSNING & RÄCKE

BELÄGGNING & PLATTOR & MARKSTEN

MÅLNING & MARKERING

FOLKBRO AB tillhandahåller kostnadskalkyler, mängdförteckning, tidplaner och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys)  inom anläggningsbranschen. Bland våra kunder hittar du byggherrar, entreprenörer samt kommunala- och statliga beställare.

FOLKBRO AB

FOLKBRO AB tillhandahåller kostnadskalkyler, mängdförteckning, tidplaner och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) konsulttjänster inom anläggningsbranschen. Uppdragen omfattar samtliga förekommande faser från idéstadiet till färdigställandet.

Vi utför även livscykelanalys LCA och miljökonsekvensbeskrivningar för anläggningar samt alla inkluderade delar, komponenter och byggmaterial.

Vi hjälper våra kunder att vara mer kostnadseffektiva och miljövänligare, helt enkelt vara mer hållbara!

 Mohammed Safi
CEO, Tekn. Dr.