Folkbro AB tar fram kostnadskalkyler och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) för alla typer av byggprojekt, byggmaterial och produkter. Vi utför även klimatkalkyler, masshanteringsanalys, samlad effektbedömning och osäkerhetsanalyser för infrastrukturprojekt.

video
Livscykelkostnadsanalys
Anläggningskostnadskalkyl
Klimatkalkyl/LCA-analys
Samlad effektbedömning
Osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen
Masshanteringsanalys
Fastigheter och Hållbara Städer
Akademin

FOLKBRO AB

Vi tar fram kostnadskalkyler och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) för alla typer av byggprojekt, byggmaterial och produkter. Våra tjänster täcker alla projektlivscykelfaser (från planering till avveckling).

Vi tar även fram klimatkalkyler, masshanteringsanalys, samlad effektbedömning och osäkerhetsanalyser enligt successivmetoden för infrastrukturprojekt.

Vi hjälper våra kunder att bli mer kostnadseffektiva och miljövänligare, helt enkelt att bli mer hållbara!