Folkbro AB tar fram kostnadskalkyler och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) för alla typer av byggprojekt, byggmaterial och produkter. Vi utför även klimatkalkyler, masshanteringsanalys, samlad effektbedömning och osäkerhetsanalyser för infrastrukturprojekt.

video
Livscykelkostnadsanalys (LCC-analys)
Kostnadskalkyl & anläggningskostnadskalkyl
Kostnadsbedömning & Grov kostnadsindikation
Klimatkalkyl, LCA-analys
Samlad effektbedömning
Osäkerhetsanalys enligt Successivprincipen
Masshanteringsanalys
Fastigheter och Hållbara Städer
LCC-analys utbildning och implementering
Miljöbelastning deklaration

FOLKBRO AB

FOLKBRO AB säkerställer effektiv implementering och användning av LCC-analys i alla investeringsaspekter, och därigenom säkerställer kostnadsbesparing i alla projektskeden.

Vi hjälper våra kunder att bli mer kostnadseffektiva och miljövänligare, helt enkelt att bli mer hållbara!