Folkbro AB tar fram kostnadskalkyler och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) för alla typer av byggprojekt, byggmaterial och produkter. Vi utför även klimatkalkyler, masshanteringsanalys, samlad effektbedömning och osäkerhetsanalyser för infrastrukturprojekt.

FOLKBRO AB

Vi tar fram kostnadskalkyler och livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) för alla typer av byggprojekt, byggmaterial och produkter. Våra tjänster täcker alla projektlivscykelfaser (från planering till avveckling).

Vi tar även fram klimatkalkyler, masshanteringsanalys, samlad effektbedömning och osäkerhetsanalyser enligt successivmetoden för infrastrukturprojekt.

Vi hjälper våra kunder att bli mer kostnadseffektiva och miljövänligare, helt enkelt att bli mer hållbara!