LCC-analys av Broar och Vägar

Behovet av att integrera LCC-analys i beslutsprocesser har bekräftats av upphandlare och förvaltare av infrastruktur över hela världen. Svenska trafikverket är en av dessa aktörer som tidigt integrerade LCC-analys i regler och rutiner för planering förvaltning av broar och vägar.

Under kursen får du grundläggande kunskaper om LCC-analys inom planering, byggnation och förvaltning av infrastruktur. Flera verkliga fallstudier presenteras där träning i att använda verktyg som infraLCC och BaTMan ges.

Kursmål:

  • Ökad kunskap om LCC-analys för investering, drift och underhåll av broar och vägar
  • Kunskap samt uppföljning av Trafikverkets senaste krav angående LCC-analys av broar och vägar och hur detta kravet kan uppfyllas.
  • Praktisk kunskap om hur kan man dra nytta av BaTMan (förvaltningssystem för broar och tunnlar) vid LCC-analys för broar
  • Praktisk kunskap om LCC-analys för verkliga fallstudier vid ny-investering och underhåll av broar och vägar.
  • Erfarenhet om användning av LCC-analys verktyg (infraLCC)
Notering

Denna kurs är en uppdaterad version av kursen som ges till vissa specialister på Trafikverket under 2012/2013.

Kursinnehåll

Kursen omfattar föreläsningar, infraLCC fördjupningspass, övningar samt en projektuppgift. Teorier och metoder för LCC-analys vid planering, investering, reparation och uppgradering av broar och vägar. Kursen behandlar  tillämpningar av LCC-analys i samtliga projektskeden.

[su_divider top=”no”]