Program

Kursdag 1
09:00 Registrering och morgonkaffe
09:30 Ordföranden hälsar välkommen till korsen
09:40 Grunder för LCC-analys

 • Bakgrund, syfte & mål
 • LCC-analys villkor och metoder (NPV, kontinuerlig NPV och EAC)
 • (NS, OL, lån, oändlig livslängd alternativ)
 • Praktiska LCC-analys exempel från verkliga livet
 • Infrastruktur livscykel: Planerings/Byggprocessen
 • LCC-analys tillämpningar och implementering för broar och vägar
 • Hur uppnår man den samhällsekonomiskt bästa lösningen?
 • Hur optimerar och utvärderar man olika strategier?

Mohammed Safi, LCC-analys expertkonsult, FOLKBRO

10:30 Förmiddagskaffe
11:00 Ekonomi och marknadsbegränsningarHåkan Sundquist, Professor.

KTH, Stål- och brobyggnad.

11:45 Uppföljning av Trafikverkets senaste krav angående LCC-analys av broar och vägar och hur detta kravet kan uppfyllas.
12:30 Lunch
13:30 Nödvändiga verktyg för LCC-analys

 • BaTMan
 • WebHybris
 • Excel (Dataanalys -pivot tabeller)
 • Praktisk kunskap om hur kan man dra nytta av BaTMan vid LCC-analys för broar
 • Upphandlingsstrategier och konsekvenser

Mohammed Safi, LCC-analys expertkonsult, FOLKBRO

14:30 LCC mervärde analysmetod

 • LCC mervärde analysmetod
 • Bro livscykel åtgärder
 • Begränsningar för Bridge Investment
 • Hur hanterar vi detta idag?
 • Kan vi göra det bättre?
 • Övervaka/mäta
 • Hur ser framtiden ut?

Mohammed Safi, LCC-analys expertkonsult, FOLKBRO

15:15 Eftermiddagskaffe
15:45 LCC för Järnvägsbron över Huvudnäskanalen: Ska bron repareras eller bytas ut?Mohammed Safi, LCC-analys expertkonsult, FOLKBRO
16:45 Tid för frågor
17:00 Ordförande sammanfattar dagen
Vad
Kurs: Livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) av Broar och Vägar
När
Meddelas senare
Var
Stockholm – Lindhagen konferens, Lindhagensgatan 126