Sweden Route 55, Hjulstabron

Hjulbro på väg 55 korsar Mälarleden på Hjulstaviken via Märsön och är en viktig passage över Mälaren. Broen byggdes 1953 och behöver uppgradera, särskilt med hänsyn till de rörliga delarna.

Client Trafikverket- Swedish Transport Administration

Project Budget ~ 100 million SEK
Role Cost-estimation and LCC-analysis responsible
About Project The Swedish Transport Administration will draw up a roadmap for Hjulstabron. The purpose is to enable larger cargo vessels to operate the route at Mälaren. The options are a new bridge in new stretch or a rebuild of the existing bridge.

Wheel bridge on road 55 crosses Mälarleden at Hjulstaviken via Märsön and is an important passage over Lake Mälaren. The bridge was built in 1953 and is in need of upgrading, especially with regard to the moving parts.

Plans have previously been on a refurbishment of Wheel Station and are now being updated to enable larger vessels to operate Mälarleden. The bridge needs to be rebuilt completely, the alternative is to build a brand new bridge.

Här kan du läsa och ladda ner handlingsstudien på projektväg 55 Hjulstabron.