FOLKBRO i rader

FOLKBRO är en oberoende, tvärvetenskaplig ingenjörsfirma involverad i planering, projektering, övervakning, projektledning och helhetsåtaganden. Vi erbjuder livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) inom infrastruktur såsom broar, vägar, tunnlar mm, och konstruktionselement t.ex. beläggning, marksten, belysning och räcke.

Till vår hjälp har vi metoder och analyser som görs med hjälp av den egenutvecklade, världsledande programvarusviten infraLCC. För våra kunder innebär det effektivare drift, kostnader under kontroll, och framför allt: beslut som är grundade på fakta, istället för enbart magkänsla.

Vårt mål är att vara Nordens ledande företag inom professionell LCC-analys.