Vår vision och värderingar

De värden som FOLKBRO baserar sin tjänst på är:
Ärlighet – Förtroende för varandra och i tjänsten till kunder och samhället.
Professionalism – Visar disciplin, ansvar, objektivitet och affärsetik i det dagliga utförandet av våra uppgifter.
Respekt – För kunder, samhället, kollegor och miljö.
Färdighetsutveckling – Förbättra kompetensbasen i företaget och samhället genom att dela möjligheter och erfarenheter.
Engagemang – Mot kvalitet, kundnöjdhet, överlägsen prestanda och företaget.
FOLKBR FÖLJER HÄR:
Att erbjuda innovativa, prisvärda och lämpliga tekniska förslag.
För att säkerställa att projekt utförs med vederbörlig hänsyn till tid, kostnad och prestanda.
För att upprätthålla professionell integritet och opartiskhet.
För att säkerställa att projekt garanteras att spegla ljudteknik.

Click here to add your own text

This post is also available in: Engelska