Våra värderingar

De värden som FOLKBRO baserar sin tjänst på är:

  • Ärlighet – Förtroende för varandra och i tjänsten till kunder och samhället.
  • Professionalism – Visa disciplin, ansvar, objektivitet och affärsetik i det dagliga utförandet av våra uppgifter.
  • Respekt – För kunder, samhället, kollegor och miljö.
  • Färdighetsutveckling – Förbättra kompetensbasen i företaget och samhället genom att dela möjligheter och erfarenheter.
  • Engagemang – Mot kvalitet, kundnöjdhet och överlägsen prestation.