LCC-video

Sustainable Cities

Fastigheter och Hållbara Städer

 

  • Fastighetsvärdering inklusive markvärdering för infrastrukturprojekt och kommuner
  • Projektledning och strategisk rådgivning inom bygg- och anläggningsindustrin
  • Fastighetsförvaltning
  • Kurser om värdering, konkurrenskraft och hållbarhet
  • Expansion till internationella marknader
  • Samhällsledning
  • Prisvärda bostäder
  • Förstudier för infrastrukturprojekt

Bergförstärkning

Akademin

Vägar

Masshanteringsanalys

Osäkerhetsanalys

Byggmaterial

Järnvägar

Vägar