FOLKBRO i rader

FOLKBRO erbjuder livscykelkostnadsanalys (LCC-analys) konsulttjänster inom alla livscykelfaser av infrastruktur såsom broar, vägar, tunnlar mm, och kunstrktionselent t.ex. beläggning, marksten, belysning och räcke.

Vi hjälper våra kunder att hålla tågen i trafik, vindkraftverken igång när det blåser och jaktplanen redo för uppdrag. Det gör vi genom att ge full kontroll över vilka faktorer som påverkar produktionen, och på vad som driver kostnaderna. Enkelt uttryckt hjälper vi företag och myndigheter att hitta den optimala balansen mellan kapacitet och kostnad.

FOLKBRO har äran att samarbeta i genomförandet av LCC-anayls på Trafikverkets investeringen avd.

Vi arbetar i hela produktlivscykeln, från idéutveckling och upphandling till drift och underhåll. Till vår hjälp har vi metoder som prövats och förfinats under mer än 3 år, och analyser som görs med hjälp av den egenutvecklade, världsledande programvarusviten infraLCC. För våra kunder innebär det effektivare drift, kostnader under kontroll, och framför allt: beslut som är grundade på fakta, istället för enbart magkänsla.

FOLKBRO är en oberoende, tvärvetenskaplig firman ingenjörer involverade i planering, projektering, övervakning, projektledning och helhetsåtaganden. Företaget erbjuder ett brett utbud av civila, strukturella och tekniska tjänster genom hela livscykeln för infrastrukturutveckling. Vårt mål är att vara Nordens ledande företag inom professionell LCC-analys.

Idag har vi erfarenhet från några av de mest komplexa teknikprojekten i Sverige och världen. FOLKBRO bidrar varje dag till överblick och välgrundade beslut i en mängd branscher och för hundratals ledande företag och organisationer i 3 orter i sverige .

Affärsidé och vision

Vår affärsidé

”Att tillhandahålla leverantörsobundna konsulttjänster och utbildningar, som förbättrar tillgänglighet, säkerhet och ekonomi för kunder inom försvarsmyndigheter och försvarsindustri, offentlig förvaltning, övrig industri och tjänsteföretag i Sverige och internationellt.”

Vår vision

”FOLKBRO ska inom områdena utbildning och livslängdsekonomi utvecklas till en av de ledande leverantörerna av kvalificerade konsulttjänster och programvaror i världen samt framstå som marknadens självklara val inom dessa områden.”