Driftområde Arlanda

Uppdragsnamn
Driftområde Arlanda
Beläget
Arlanda-Stockholm
Beställare
Swedavia AB
Uppdragstid
Mar. 2015 till mar. 2017
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Kalkyl, Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen.
Projektkostnad
Ca. 2 700 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Framtagning av kostnadskalkyl för husbyggnads- samt mark och anläggsprojekt. Ett nytt driftområde för att ge plats åt nya pir G.
Markberedning av ca 125 000 m2.
Ombyggnation av ca 20 000 m2.
Nybyggnation av 13 byggnader ca 26 000 m2.
Totalt omfattar det nya driftområdet 13 nya byggnader, bland annat fältgarage, bussgarage och fordonstvätt. Här ges också plats för nya verkstäder, kontor och personalytor. Till området dras helt ny försörjning i form av fjärrvärme, fjärrkyla, kraft och VA.
Länk till projekt
https://www.swedavia.se/framtidens-flygplatser/stockholm-arlanda-airport/driftomrade/#gref
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Hammarby kanal anläggningsentreprenad

Hammarby kanal anläggningsentreprenad

Projektskede: Upphandling

Uppdragsnamn
7716 – Anläggningsentreprenad Hammarby kanal
Beläget
Stockholm-Hammarby sjöstad
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Aug. 2021 till dec. 2021
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument.
Projektkostnad
Ca. 1 050 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet är belägen till största delen i Hammarby sjöstad och dess huvudsakliga omfattning består av tre bergtunnlar och ett plattformsrum. I entreprenaden ingår även två stationsuppgångar och två ventilationsschakt. Uppgången norr om Hammarbykanal är placerad på Södermalm i Stockholm och den Södra uppgången om Hammarby kanal. Stationen ligger under kanalen. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, spontning och grundförstärkning samt betongkonstruktioner, ledningar, konstbyggnader, Mark- och VA-arbeten. Under ABT06 delen ingår projektering och utförande nästan 20 tusen kubik betongkonstruktion.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/hammarby-kanal-stationen-under-vattnet/
Arbetsprov tillgängligt
Ja