Friluftsstadsdelen Kristineberg

Projektskede: Förstudie | 2014 – 2015

Uppdragsnamn
Friluftsstadsdelen Kristineberg, Vallentuna Kristineberg
Beläget
Vallentuna kommun
Beställare
E-post: kommun@vallentuna.se
Telefon: 08-587 850 00
Besök: Kulturhuset, Allévägen 1, Vallentuna
Uppdragstid
Dec. 2014 till Mars 2015
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: kalkyl/ kostnadsuppskattning
Projektkostnad
ca. 380 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Kristineberg i anslutning till centrala Vallentuna ska utvecklas till en stadsdel med totalt cirka 1700–1800 bostäder, flera skolor, förskolor och ett stadsdelscentrum.
Erfarenhet från uppdraget
Framtagande av kostnadskalkyl (inkl. all mark och terrassering arbete, hus och anläggning) i förstudieskede.
Länk till projekt
Arbetsprov tillgängligt