Papperskorgar i offentlig miljö

Projektskede: LCC-analys | 2019

Uppdragsnamn
LCC-analys: Papperskorgar i offentlig miljö
Beläget
Stockholm, Sverige
Beställare
Stockholm Stad, Exploateringskontoret, Stora projekt, projekt Norra Djurgårdsstaden
Fredrik Bergman, Projektchef Genomförande
Fleminggatan 4, Box 8189, 104 20 Stockholm
Mobil: +46 76 122 62 73
E-post: fredrik.bergman@stockholm.se
Uppdragstid
Jan 2019 till maj 2019
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: kostnadsuppskattning och LCC-analys
Projektkostnad
Uppdragsbeskrivning
Livcykelkostnadsanalys (LCC-analys) används för att jämföra tre lösningar gällande avfallsinsamling för papperskorgar i offentlig miljö:
1. Konventionella papperskorgar med manuell avfallsinsamling
2. Solcellskomprimerande papperskorgar (Big Belly) med optimerad manuell avfallsinsamling
3. Självtömmande papperskorgar, så kallade sopsugspapperskorgar
Syfte med analysen är att ge beslutsfattare/projektledare en tydlig grund för kostnadseffektiva val, och därmed effektiv användning av skattebetalarnas pengar.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om Stockholm Stad arbetssätt gällande avfallsinsamling. God erfarenhet av LCC-analys och kalkylarbete och produktionsplanering för att säkerställa kvalitén på framtagna kalkyl och LCC-analys.
Länk till projekt
https://vaxer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/
Arbetsprov tillgängligt