LCC-analys för broar

Under Folkbros 20-åriga historia har broar varit en av våra primära tjänster. Idag räknar vi ett antal av världens högsta och längsta broar bland våra mest synliga prestationer.

FOLKBRO är en internationell marknadsledande inom broteknik. En professionell personal som arbetar med att hitta innovativa lösningar bidrar till att fortsätta företagets tradition för att utforma världens mest utmanande broar.

FOLKBRO har varit involverad i hundratals broprojekt runt om i världen, från några av världens längsta vägar och järnvägssträckor till blygsamma gångar. Några av dessa är världsklassa upphängningsbroar och lika utmanande kabelbryggar.

Tvärvetenskaplig
projekt
Planering av stora infrastrukturprojekt som stora fasta förbindelser och broar kräver samordning av ett stort antal tekniska discipliner. Folkbro erbjuder sömlöst integrerade tjänster inom alla aspekter av broteknik och andra relaterade områden, inklusive vägar och järnvägar, miljö, trafikplanering och drift.

Klienter och tjänster
FOLKBROs broteknik täcker hela livscykeln på en bro, från planering och design till drift och rehabilitering eller avveckling.

Vi arbetar för ett brett spektrum av kunder, inklusive offentliga kunder, givarorganisationer, privata utvecklare och entreprenörer.