DESIGN OF BRIDGES

Bridge design har alltid varit en av FOLKBROs kärnverksamheter. Vi konstruerar nästan alla typer av broar från över- och underfartar, över övergångar på flera nivåer och segmentbetongbroar till innovativa kabelburna broar.
Ett kontinuerligt flöde av broprojekt säkerställer att FOLKBRO har ett stort kärnteam av broingenjörer som är avsedda att överbrygga designarbetet. Detta lag är mycket flexibelt och aktuellt. Vi är konkurrenskraftiga när det gäller rationell design.

Idag är FOLKBRO erkänt för vår toppmoderna kunskap om design av stora broar. Vi är vanligtvis involverade i mer än 20 kabelburna broar runt om i världen samtidigt.

IBDAS

Vår ”Integrated Bridge Design and Analysis Software” (IBDAS) underlättar en snabbkvalitativ design av hög kvalitet med konsekvens mellan analys och projektleveranser.

Extrema laster

För många konstruktioner blir extrema belastningar en styrande faktor för design och drift. Våra specialiserade ingenjörer täcker kompetens inom olika områden, som aerodynamik, markstruktur, interaktionsstrukturer, strukturella dynamik och vibrationer, skurskydd och jordbävningsskydd.