LCC-analys för järnvägsprojekt

FOLKBRO is an international specialist in railway engineering. Our highly professional staff are committed to developing efficient and innovative solutions within multidisciplinary railway and infrastructure projects.

tjänster

FOLKBRO har omfattande kunskaper om många järnvägsdiscipliner som:

  • Permanent sätt
  • Signalsystem inkl. ERTMS
  • Operativa regler inkl. trafik
  • Strömförsörjning
  • Kedjesystem
  • telekommunikation
  • Infrastruktur för alla civildiscipliner
  • rullande lager
  • Säkerhetshantering inkl. CSM
  • Projektledningstjänster

Våra tjänster täcker hela projektets livscykel från genomförbarhetsstudien genom preliminär och slutlig design, övervakning, drift och underhåll.

Genom ett antal större järnvägsprojekt har vi bevisat att vi har möjlighet att kombinera tekniska discipliner med ledningsdiscipliner. Detta är en förutsättning för att analysprojekten ska kunna genomföras framgångsrikt.

Järnvägsspecialister

På grund av det breda utbudet av tjänster som FOLKBRO erbjuder har våra konsulter stor erfarenhet av att genomföra komplexa tvärvetenskapliga järnvägs- och infrastrukturprojekt med fokus på att kombinera kompetens och effektiv teknik.

Våra medarbetare är vana vid att arbeta tillsammans om tvärvetenskapliga uppdrag inom olika yrkesområden och över gränser och kulturer.

kunder

Traditionellt arbetar vi för offentliga järnvägsinfrastrukturägare, nationella järnvägsmyndigheter och internationella givarorganisationer. Antalet kunder med bakgrund som privata järnvägsorganisationer, järnvägsoperatörer och särskilt entreprenörer och leverantörer ökar emellertid.