FUNKTIONSSTUDIER FÖR BRIDGER

Fasta länkar har betydande konsekvenser för samhället, och designers står inför den komplicerade uppgiften att optimera fördelarna och minimera negativa konsekvenser.
______________________________________________________
Studieresultat
En genomförbarhetsstudie av en fast länk kommer typiskt att resultera i ett urval av:

  • inriktning
  • Strukturella koncept
  • Upphandlingsstrategi.

De huvudsakliga utmaningarna i studien är således att:

  • Skapa en välgrundad grund för beslut som tar hänsyn till integrerade tekniska, miljömässiga, samhälleliga, ekonomiska och finansiella aspekter
  • Hantera beslutsprocessen genom ett systematiskt och stringent tillvägagångssätt med vederbörlig hänsyn till inneboende osäkerheter.

Täcker alla aspekter

FOLKBRO är en internationell marknadsledare inom väg-, tunnel-, bro- och marinteknik och erbjuder ett omfattande utbud av tjänster relaterade till alla aspekter av fasta förbindelser:

  • Ledningsfunktioner som är nödvändiga för framgångsrik integrering
  • En tvärvetenskaplig personal som täcker alla nödvändiga tekniska och vetenskapliga aspekter
  • Omfattande erfarenhet från genomförbarhetsstudier till implementering av storskaliga fastlänksprojekt runt om i världen
  • En lång tradition för det praktiska genomförandet av beslutsstödsmodeller för infrastrukturprojekt för att underlätta beslutsprocesserna.