LCC-analys för vägar

Road engineering is now a complex discipline, where road safety, environmental and socio economic issues are as important as design and supervision of construction.

FOLKBRO samarbetar med kunder för att utveckla optimala lösningar baserade på vår omfattande världsomspännande erfarenhet av vägprojekt, som uppnåtts över en period på mer än 20 år.

Erfarenhet
FOLKBROs erfarenhet av vägdesign, konstruktion och underhåll sträcker sig från arbetskraftbaserade landsbygdsmatningsvägar i utvecklingsländer till komplexa flervägs motorvägar med sorterade interchanges, tunnlar, broar och avancerad trafikinformationsteknik.

Våra specialdesignade team ger tekniskt sunda, ekonomiskt genomförbara lösningar med hjälp av toppmoderna datorstödda designverktyg. Personalens kompetens hålls uppdaterad med lämplig intern och extern utbildning.

Vad gäller vägteknik erbjuder FOLKBRO hjälp under hela projektcykeln i:

 • Projekt- och kvalitetshantering
 • Projektberedning och planering, inklusive genomförbarhets- och trafiksäkerhetsstudier
 • Strategiska och miljömässiga konsekvensbedömningar
 • Platsundersökningar, inklusive topografiska, hydrologiska och geotekniska
 • Preliminär och detaljerad design och kostnadsberäkning

  Anbudsförfarande och utvärdering av anbud

 • Projekt genomförande inklusive byggledning och ledning

  drift och underhåll,

 • Teknisk, finansiell och trafiksäkerhetsrevision
 • Tillhörande byggnader (för underhålls- och vägtullar mm), och

  Institutionsbyggnad och utbildning på arbetsplatsen.

Bemanning Från totalt 1 000 anställda har yrkeskvalificerad personal med arbetserfarenhet inom vägprojekt inom FOLKBRO A / S nummer över 100. Dessa kompletteras av ytterligare personal från FOLKBRO koncernens dotterbolag över hela världen. Discipliner inkluderar:
 • Civil / motorvägsingenjörer
 • Material ingenjörer / laboratorie specialister
 • Broingenjörer
 • Hydraulisk / dränering
 • Transportekonomer / Trafikingenjörer
 • Miljö och sociolog
 • Kontraktsspecialister och mätare
 • Specialister på trafiksäkerhet
 • Trafikinformatik specialister