Taggarkiv: AB04

Nya Tunnelbana i Sickla

Nya Tunnelbana i Sickla

Projektskede: Upphandling | 2021-2022

Uppdragsnamn
8714 Anläggningsentreprenad Sickla
Beläget
Stockholm-Nacka
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Feb. 2021 till feb 2022
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument. Stöd vid kostnadsuppföljning och design ABT06.
Projektkostnad
Ca. 1 000 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet avser utförande av 1800 meter spår-och servicetunnlar samt utrymmen för station Sickla, plattformsrum omfattande en sträcka av ca 300 meter, teknikutrymmen, biljetthall, två entréer, ett ventilationsschakt samt två rulltrappsschakt. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, bergförstärkning och tätning genom injektering för tunnlar, spontning och grundförstärkning samt betongkonstruktioner, Mark- och VA-arbeten. Under ABT06 delen ingår projektering och utförande av utvändig ovanjord markarbete, spontning, ledningsomläggning, ledningar (t ex EL, tele/opto, fjärrvärme och VA), parkmark och dagvattendamm, mm.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/nacka/sickla/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Hammarby kanal anläggningsentreprenad

Hammarby kanal anläggningsentreprenad

Projektskede: Upphandling

Uppdragsnamn
7716 – Anläggningsentreprenad Hammarby kanal
Beläget
Stockholm-Hammarby sjöstad
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Aug. 2021 till dec. 2021
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument.
Projektkostnad
Ca. 1 050 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet är belägen till största delen i Hammarby sjöstad och dess huvudsakliga omfattning består av tre bergtunnlar och ett plattformsrum. I entreprenaden ingår även två stationsuppgångar och två ventilationsschakt. Uppgången norr om Hammarbykanal är placerad på Södermalm i Stockholm och den Södra uppgången om Hammarby kanal. Stationen ligger under kanalen. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, spontning och grundförstärkning samt betongkonstruktioner, ledningar, konstbyggnader, Mark- och VA-arbeten. Under ABT06 delen ingår projektering och utförande nästan 20 tusen kubik betongkonstruktion.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/hammarby-kanal-stationen-under-vattnet/
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Tunnelbana till Nacka