Tunnelbana till Nacka

Projektskede: Upphandling | 2020 – 2022)

Uppdragsnamn
8716 Anläggningsentreprenad Nacka
Beläget
Stockholm-Nacka
Beställare
Trafikförvaltningen, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Feb. 2021 till feb 2022
Roll/Uppgift
Anbuds beräknings ansvarig, AB04 samt ABT06
Projektkostnad
ca. 2 600 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet avser utförande av två biljetthallar, tre bergtunnlar och ett plattformsrum omfattande en sträcka på ca 1200 meter, samt ett vertikalschakt ca 50 m djupt samt ett rulltrappsschakt ca 90 m långt.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings arbete, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://www.nacka.se/stadsutveckling-trafik/har-planerar-och-bygger-vi/sok-projekt-pa-namn/sickla/tunnelbana-till-nacka/
Arbetsprov tillgängligt
Ja