Taggarkiv: Kalkyl

Driftområde Arlanda

Uppdragsnamn
Driftområde Arlanda
Beläget
Arlanda-Stockholm
Beställare
Swedavia AB
Uppdragstid
Mar. 2015 till mar. 2017
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Kalkyl, Osäkerhetsanalys enligt successivprincipen.
Projektkostnad
Ca. 2 700 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Framtagning av kostnadskalkyl för husbyggnads- samt mark och anläggsprojekt. Ett nytt driftområde för att ge plats åt nya pir G.
Markberedning av ca 125 000 m2.
Ombyggnation av ca 20 000 m2.
Nybyggnation av 13 byggnader ca 26 000 m2.
Totalt omfattar det nya driftområdet 13 nya byggnader, bland annat fältgarage, bussgarage och fordonstvätt. Här ges också plats för nya verkstäder, kontor och personalytor. Till området dras helt ny försörjning i form av fjärrvärme, fjärrkyla, kraft och VA.
Länk till projekt
https://www.swedavia.se/framtidens-flygplatser/stockholm-arlanda-airport/driftomrade/#gref
Arbetsprov tillgängligt
Ja

Rålambshovsleden

Spårbyte Flen (Fsö)