Rålambshovsleden (Norr Mälarstrand)

Projektskede: Programhandling, systemhandling, förfrågningsunderlag samt bygghandling | 2016 – 2018

Uppdragsnamn
Rålambshovsleden/Norr Mälarstrand
Beläget
Stockholm
Beställare
Stockholm Stad, Trafikkontoret, Anläggningsavdelning
Mats Larsson, Anläggningsingenjör
Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-508 263 66 / 076-12 263 66
E-post: mats.t.larsson@stockholm.se
Uppdragstid
Dec 2015 – Dec 2016
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, mängdning och Kalkyl
Projektkostnad
ca. 30 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Ombyggnationen av gång- och cykelbanan genom Rålambshovsparken samt upprusta tunneln under Gjörwellsgatan i Kungsholmen.
Den dubbelriktade cykelbanan kommer att breddas upp till 4,5 meter. Belysningsstolpar, el-skåp och -kablar läggs i nya lägen för anpassning mot den nya utformningen av gångbanorna. Ny belysning i tunneln.
Kostnadsuppskattningen har upprättats i flera skeden i projektet, från idé till bygghandling.
Erfarenhet från uppdraget
Länk till projekt
https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/breddad-cykelvag-vid-norr-malarstrand/
Arbetsprov tillgängligt