Spårbyte Flen (Fsö)

Projektskede: Förfrågningsunderlag inkl. byggplatsuppföljning | 2017- 2018

Uppdragsnamn
Eskilstuna–Flen, spårbyte

För Framtagning av förfrågningsunderlag inkl byggplatsuppföljning för projekt Spårbyte Eskilstuna- Flens Ö samt rälsbyte Katrineholm – Simonstorp

Beläget
Eskilstuna- Flens Ö Katrineholm – Simonstorp
Beställare
Huvudbeställare är Trafikverket, vi jobbar som UK med VR-Infrapro
Peggy Persell, Projektingenjör / Datasamordnare
+46(0) 722 154 513
peggy.persell@vrinfrapro.se
Uppdragstid
Juni 2017 till nov. 2018
Roll/Uppgift
Projektkostnad
ca. 680 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Byta spåren och rena ballasten på en sträcka om cirka fyra mil mellan Eskilstuna och Flen. Byta åtta spårväxlar och förlänga det befintliga mötesspåret i Hållsta. Detta för att skapa förutsättningar för en smidig tågtrafik med bättre punktlighet.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om spåranläggningskomponenter, delar och arbetssätt, mm.
Länk till projekt
https://www.infrakraft.se/projekt/sparbyte-eskilstuna-flen/
Arbetsprov tillgängligt
Ja