Brunkebergstorg

Projektskede: Systemhandling & Bygghandling | 2016

Uppdragsnamn
Brunkebergstorg
Beläget
Stockholm
Beställare
Stockholm Stad, Trafikkontoret, Avd Stadsmiljö
Kristina Menyes Nyman, Landskapsarkitekt
Telefon: 08-50826106
E-post: Kristina.menyes@stockholm.se
Uppdragstid
Jan 2016 – Mars 2016
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kostnadsuppskattning, mängdning och Kalkyl
Projektkostnad
ca. 4 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Ombyggnationen av Brunkebergstorg.
Torget görs om från grunden. Staden planterar nya träd, placerar ut nya möbler och ny belysning samt rustar upp fontänerna på torget. AMF Fastigheter byter ut de befintliga betongplattorna mot granit på hela torget. De omvandlar dessutom gallerian och där har två hotell och flera restauranger och caféer öppnat under våren 2017.
Kostnadsuppskattningen har upprättat i flera skeden i projektet.
Erfarenhet från uppdraget
Länk till projekt
https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/brunkebergstorg/
Arbetsprov tillgängligt