Vällingbyrondellen och Islandstorget

Projektskede: Systemhandling och Bygghandling | 2017

Uppdragsnamn
Vällingbyrondellen och Islandstorget
Beläget
Stockholm
Beställare
Stockholm Stad, Trafikkontoret, Trafikplaneringsavdelningen
Johan Nilsson, Trafikplanerare
Box 8311, 104 20 Stockholm
Telefon: 08 508 262 34
E-post: johan.c.nilsson@stockholm.se
Uppdragstid
Jan 2017 – Mars 2017
Roll/Uppgift
Uppdragsledare: Kalkyl
Projektkostnad
ca. 19 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Ombyggnationen av Vällingbyrondellen och Islandstorget.
Det ska bli säkrare för oskyddade trafikanter att använda korsningarna Vällingbyrondellen och Islandstorget och det ska bli lättare för motorfordonen att uppmärksamma trafiksignalen vid Ängbyplan. Även på andra platser kommer säkerheten förbättras genom att räcken sätts upp och att målningsarbeten utförs.
Kalkyl/Prissättning baseras på färdig MF och TB
Erfarenhet från uppdraget
Länk till projekt
https://xn--vxer-loa.stockholm/projekt/bergslagsvagen/
Arbetsprov tillgängligt