Willys Håstaäng (Hudiksvalls)

Tidigt skede, exploateringsskede

Uppdragsnamn
Willys Håstaäng, Hudiksvalls kommun
Beläget
Hudiksvalls kommun
Beställare
Hudiksvalls kommun, Lektus Samhällsbyggnad
Uppdragstid
Apr. 2022 Juli. 2022
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Exploateringskalkyl, anläggningskostnadskalkyl, mängd framtagning
Projektkostnad
Ca. 25 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Framtagning av kalkylbara mängder och kalkyl för utvändigt markarbete för lokalgator och torg samt ombyggnation av cirkulationsplats. I arbetet ingår hjälparbeten, rivning utvändigt, vegetationsavtagning, terrassering, asfalt, grus/stenmjöl, betongplattor, kantstöd, markutrustning, trädplantering, KC pelargrundläggning, Kompensationsgrundläggning av lättklinker, vegetationsyta, belysning, dagvatten, dränering och ytmarkering, skylt med mera
Länk till projekt
https://www.hudiksvall.se/
Arbetsprov tillgängligt
Ja