Arbetstunnlar (Blå linje till Nacka)

Projektskede: Byggskede/produktion | 2020 – 2021

Uppdragsnamn
Tunnelbana till Nacka, 3 arbetstunnlar
Beläget
Stockholm-Nacka
Beställare
Trafikförvaltningen, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB.
Uppdragstid
Feb. 2020 till feb. 2022
Roll/Uppgift
Kalkyluppföljning, produktionsmontering
Projektkostnad
ca. 300 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Tre arbetstunnlar, som ledare till huvudtunnel för T-bana frön Blå linje till Nacka.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom bergtunnlar produktionsprocess och kostnader
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/alla-arbetstunnlar-i-gang-i-nacka/
Arbetsprov tillgängligt
Ja