Rindö Smedjan (Vaxholms stad)

Tidigt skede, exploateringsskede

Uppdragsnamn
Rindö Smedjan, Vaxholms stad
Beläget
Vaxholms stad
Beställare
Vaxholms stad
Uppdragstid
Jun. 2022 sep. 2022
Roll/Uppgift
Teknikansvarig: Exploateringskalkyl, anläggningskostnadskalkyl, mängd framtagning
Projektkostnad
Ca. 27 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Framtagning av kalkylbara mängder och kalkyl för utvändigt markarbete för lokalgator och torg samt ombyggnation av cirkulationsplats. I arbetet ingår hjälparbeten, rivning utvändigt, vegetationsavtagning, terrassering, asfalt, kantstöd, markutrustning, belysning, dagvatten, dränering och ytmarkering, skylt med mera
Länk till projekt
https://www.vaxholm.se/bygga-bo–miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-planarbeten/program-for-rindo-smedja
Arbetsprov tillgängligt
Ja