Spår- och servicetunnel Kungsträdgården

Projektskede: Upphandling | 2020 – 2021

Uppdragsnamn
7711 – Spår- och servicetunnel Kungsträdgården
Beläget
Stockholm-Södermalm
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till CRTG Engineering Sweden AB
Uppdragstid
Nov. 2020 till jan. 2021
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt ABT06 inkl. TFI. Tid-och produktionsplanering, stöd vid framtagning av mervärde dokument.
Projektkostnad
ca. 869 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Projektet avser utförande av två spårtunnlar och en servicetunnel samt
tvärtunnlar. Tunnlarna sträcker sig från befintlig Station Kungsträdgården och ner till lägsta punkt under Saltsjön en sträcka på ca. 1400 meter. I entreprenaden ingår även två ventilationsschakt, ett befintligt schakt i SFV fastighet och ett nytt ska uppföras i arbetstunneln. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, bergförstärkning och tätning genom injektering för tunnlar, spontning och grundförstärkning samt Betongkonstruktioner, Mark- och VA-arbeten.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/sodermalm/
Arbetsprov tillgängligt
Ja