Anneberg – Skanstull: Elförbindelse i tunnel

Projektskede: Produktion

Uppdragsnamn
Anneberg – Skanstull | Elförbindelse i tunnel, osäkerhetsanalys enligt successivprincipen, produktionstid för Tunnel & Kabel
Beläget
Stockholm
Beställare
Svenska kraftnät
Uppdragstid
Okt. 2022 till dec. 2022
Roll/Uppgift
Planering, förberedelse, deltagare (specialist tunnel och anläggning produktion) för osäkerhetsanalys enligt successivprincipen, för produktionstid för tunnel, anläggningar och kabel samt installationer.
Ta fram en grov helhetstidsplanering via MS Projekt
Projektkostnad
Ca. 4 000 mnkr, Byggtid Cirka 12 år för tunneldrivning och installationer.
Uppdragsbeskrivning
Elförbindelse mellan stationerna Anneberg och Skanstull. Den är planerad i en tunnel från Danderyd i norr, under Stockholms innerstad, till söder om Skanstull. Sträcka: Från station Anneberg i Danderyd till station Skanstull, söder om Hammarbykanalen i Stockholm, Längd: cirka 13,4 km, Teknik: växelström, 400 kV kablar i tunnel, Tunnelns diameter: 5 meter, Tunnelns maxdjup: cirka 100 meter.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://www.svk.se/utveckling-av-kraftsystemet/transmissionsnatet/transmissionsnatsprojekt/anneberg-skanstull/
Arbetsprov tillgängligt
Ja