Högdalsdepån anslutningspår

Upphandling

Uppdragsnamn
Högdalsdepån: anslutningsspår mellan Högdalsdepån och Farstagrenen
Beläget
Stockholm-Solna
Beställare
Region Stockholm, FOLKBRO AB är konsult till Gülermak-OHLA JV
Uppdragstid
Jan. 202 till juni. 2022
Roll/Uppgift
Anbuds kostnadskalkylansvarig, AB04 samt TFI. Tid-och produktionsplanering.
Projektkostnad
Ca. 800 mnkr
Uppdragsbeskrivning
Objektet avser utförande av berg- och anläggningsarbeten. Den befintliga Högdalsdepån byggs ut för att kunna hantera den ökade mängden tåg som utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm innebär samt för att hantera den nya fordonstypen C30. Spåranslutning byggs ut mellan befintlig Högdalsdepå och anslutningspunkten till Gröna linjens Farstagren, söder om Hökarängens station. Arbetena består i stort av bergschakt, men inte begränsat av, bergförstärkning och tätning genom injektering för tunnlar, spontning och grundförstärkning samt Betongkonstruktioner, Mark- och VA-arbeten.
Erfarenhet från uppdraget
God kännedom om alla tunneldrivnings och betongkonstruktioner arbeten, moment, metoder, teknik, maskiner, mm
Länk till projekt
https://nyatunnelbanan.se/wp-content/uploads/files/Byggstartsinfo-H%C3%B6gdalen-Digitalt.pdf
Arbetsprov tillgängligt
Ja